Thông tin mới

Liên kết với chúng tôi

16 - 18 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (077) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (077) 3871 171
Hotline: 1900 5555 39 - (08) 3933 9797
Email: kienlong@kienlongbank.com - SWIFT code: KLBKVNVX

Copyright © 2014 - 2015 Kienlongbank