Tín dụng Doanh nghiệp

Hồ sơ để được cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai?
  • Giấy đề nghị cấp bảo lãnh (theo mẫu của Kienlongbank)
  • Hồ sơ pháp lý và tài chính của Dự án
  • Hồ sơ pháp lý và tài chính Chủ đầu tư
Đối tượng áp dụng đối với bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai?

Áp dụng cho Khách hàng doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án bất động sản.

Phương thức cấp bảo lãnh như thế nào?
Theo hạn mức hoặc từng lần.
Ngoài hồ sơ cấp tín dụng chung, Khách hàng cần cung cấp những hồ sơ gì khi đề nghị cấp Bảo lãnh dự thầu?
Thông báo mời thầu/Thư mời thầu; hoặc
Hồ sơ mời thầu/Quy định đấu thầu.
Đối với KH là nhà thầu phụ (trường hợp Bên nhận bảo lãnh là chủ đầu tư).
Hợp đồng ký kết giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ; Văn bản có nội dung chủ đầu tư chấp thuận việc nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng; hoặc
Hợp đồng được ký giữa chủ đầu tư, nhà thầu chính và nhà thầu phụ.
Thời gian bắt đầu có hiệu lực của Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước?
Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước chỉ có hiệu lực khi toàn bộ tiền tạm ứng theo Hợp đồng về tài khoản và Kienlongbank thực hiện phong tỏa 100% giá trị bảo lãnh bảo đảm cho thư bảo lãnh đã phát hành.
Tỷ lệ chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức L/C là bao nhiêu?
Tối đa lên đến 100% giá trị hối phiếu đòi nợ.
Hồ sơ chiết khấu gồm những gì?
Bộ chứng từ và hồ sơ đề nghị chiết khấu theo quy định của Kienlongbank.
Điều kiện vay theo sản phẩm này?
Bộ chứng từ được xuất trình thông qua Kienlongbank, và là bộ chứng từ trả ngay hoặc bộ chứng từ trả chậm với thời hạn thanh toán còn lại không quá 180 ngày (tính từ thời điểm thực hiện cho vay). Hoàn toàn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của tín dụng thư xuất khẩu và các tu chỉnh phát sinh (nếu có).
Tỷ lệ cho vay đối với sản phẩm này?
Tỷ lệ cho vay lên đến 100% giá trị khoản phải thu.

Đối tượng nào được vay vốn theo sản phẩm này?

Doanh nghiệp chưa thu được tiền lô hàng đã xuất khẩu, nhưng có nhu cầu tiền mặt để tận dụng các cơ hội kinh doanh khác.
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank