Tiền gửi/Tiết kiệm

Khách hàng có cần chứng minh nguồn gốc khi nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ?
Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền mặt nộp vào tài khoản ngoại tệ là nguồn tiền hợp pháp (Phải có xác nhận của Hải quan cửa khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối). Đối với nguồn tiền nhận chuyển khoản từ nước ngoài, khách hàng không cần chứng minh nguồn gốc số tiền nhận.
Khách hàng có được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân? Có cần chứng minh mục đích rút tiền?

Khách hàng cá nhân có lượng ngoại tệ sẵn có trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ, được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản này mà không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Người cư trú là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ mặt để đáp ứng nhu cầu mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích gì?
- Chi phí học tập
- Chữa bệnh cho bản thân hoặc cho thân nhân
- Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài
- Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài
- Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài
- Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài
- Đi định cư ở nước ngoài và các mục đích chuyển tiền vãng lai 1 chiều khác
Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến có được giao dịch tất toán tại quầy hay không?
Được. Khách hàng mang CMND/HC/CCCD còn hiệu lực đến bất kỳ đơn vị nào của Kienlongbank để thực hiện giao dịch
Khi khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến giao dịch thì Kienlongbank sẽ xử lý ra sao?
- Tại ngày đến hạn, nếu khách hàng không đến giao dịch và không có thỏa thuận nào khác thì Kienlongbank sẽ thực hiện lãi nhập gốc và tái tục toàn bộ số dư với kỳ hạn đăng ký ban đầu hoặc kỳ hạn ngắn hơn liền kề (nếu Kienlongbank không còn huy động kỳ hạn cũ), lãi suất áp dụng tại thời điểm tái tục.
Cơ sở tính lãi tiền gửi tiết kiệm và phương thức trả lãi TGTK của Kienlongbank được quy định như thế nào?
- Thời gian chuẩn quy đổi lãi suất được quy ước như sau: một năm có 365 ngày hoặc một năm có 12 tháng và một tháng có 30 ngày.
- Cơ sở tính lãi:
Số tiền lãi = (Số tiền gửi) X (Số ngày gửi thực tế của kỳ hạn gửi) X (Lãi suất (%/năm)) /365 ngày
=>Trong đó: số ngày gửi thực tế được tính bắt đầu từ ngày khách hàng gửi tiền vào Kienlongbank cho đến hết ngày liền kề trước ngày đến hạn thanh toán (tính ngày gửi tiền, không tính ngày rút tiền)
Phương thức trả lãi: đầu kỳ, hàng tháng, hàng 3 tháng, hàng 6 tháng, hàng năm, cuối kỳ.
Trường hợp ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, khách hàng sẽ giao dịch rút tiền vào khi nào? 
Ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngân hàng sẽ thực hiện chi trả tiền vào ngày làm việc tiếp theo liền kề
Mất chứng minh thư có thể mang bản sao có công chứng đến Ngân hàng để tất toán thẻ tiết kiệm được không?
Theo quy định, Khách hàng giao dịch với Ngân hàng phải xuất trình CMND/HC/CCCD bản chính. Vì vậy, Khách hàng không thể mang bản sao có công chứng đến Ngân hàng để tất toán thẻ tiết kiệm.
Khách hàng bị mất thẻ tiết kiệm phải làm gì?
Khách hàng mất thẻ tiết kiệm phải làm đơn báo mất, thông báo ngay cho Kienlongbank để làm cơ sở theo dõi và thanh toán. Sau thời hạn 07 ngày kể từ ngày báo mất, nếu không có tranh chấp về thẻ tiết kiệm thì Kienlongbank sẽ giải quyết theo yêu cầu của Khách hàng.
Trường hợp chủ sở hữu tiết kiệm tại Kienlongbank qua đời thì người thân cần phải cung cấp giấy tờ gì?

Trường hợp chủ sở hữu tài khoản tiết kiệm tại Kienlongbank qua đời, Kienlongbank chi trả vốn gốc và lãi cho người thừa kế theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm. Khi rút tiền gửi tiết kiệm, người thừa kế phải thực hiện thủ tục sau:

Xuất trình thẻ tiết kiệm (bản gốc)

Xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hoặc CCCD còn thời hạn hiệu lực.

Giấy ủy quyền của các đồng thừa kế.

Giấy chứng tử của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm hoặc Quyết định của Tòa án.

Bản di chúc (nếu có).

Nếu thừa kế theo pháp luật:

+ Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về thừa kế hoặc,

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản của những người thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản được công chức, chứng thực theo quy định. 

Các văn bản cần thiết khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trang 1 / 2 1 2 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank