Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(02/04/2019)
Thông báo mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem tại đây

Đính kèm giấy ủy quyền. Xem tại đây

Trang 1 / 37 1 2 3 4 5 20 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank