Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và Công văn số 157/NHKL ngày 30/3/2019 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán năm 2018 so với năm 2017

(30/03/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và Công văn số 157/NHKL ngày 30/3/2019 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán năm 2018 so với năm 2017. Xem tại đây
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank