2018
Báo cáo tài chính riêng cho quý II năm 2018 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất cho quý II năm 2018 Download
Báo cáo tài chính riêng cho quý I năm 2018 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất cho quý I năm 2018 Download
2017
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download
Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất cho quý 4 năm 2017 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download
Báo cáo tài chính riêng cho quý 4 năm 2017 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2017 Download
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2017 Download
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank