2017
Báo cáo tài chính hợp nhất cho quý 4 năm 2017 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download
Báo cáo tài chính riêng cho quý 4 năm 2017 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2017 Download
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 Download
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 Download
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất - Kỳ kế toán từ ngày 31/12/2016 đến ngày 31/03/2017 Download
Báo cáo tài chính riêng - Kỳ kế toán từ ngày 31/12/2016 đến ngày 31/03/2017 Download
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2018 Kienlongbank