BAN KIỂM SOÁT

Ông LÊ KHẮC GIA BẢO - Trưởng Ban kiểm soát


Sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học chuyên ngành Nam California (Mỹ), Kiểm toán viên. Ông đã từng là Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Trưởng phòng Kiểm toán – Kiểm soát tuân thủ Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Ông NGUYỄN THANH MINH - Thành viên Ban Kiểm soát


Sinh năm 1969, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Cử nhân luật trường Đại học Luật TP.HCM, Kiểm toán viên, Luật sư Đoàn luật sư TP.HCM. Ông đã từng làm Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C. Hiện ông là Giám đốc Công ty Luật TNHH Lợi Doanh.
Ông NGUYỄN VĂN PHÚ - Thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách)Sinh năm 1975, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông làm việc tại Ngân hàng Kiên Long từ năm 2004, thành viên Ban Kiểm Soát từ năm 2004 đến nay.
Ông ĐẶNG MINH QUÂN - Thành viên Ban Kiểm soátSinh năm 1980, Cử nhân Luật, Cử nhân sư phạm ngoại ngữ (tiếng Anh) và Thạc sĩ Kinh tế. Ông đã từng là Thanh tra viên tài chính, Giám định viên tài chính - kế toán, Phó Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính Cà Mau.

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank