Tổng lượt: 117174
Đang truy cập: 534
MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG
Chọn danh sách mạng lưới hoạt động theo khu vực
Khánh Hòa
CN. KHÁNH HÒA Địa chỉ: 54A Yersin, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.356 3446
Fax: 058.356 3448
E-mail: khanhhoa@kienlongbank.com
PGD DIÊN KHÁNH Địa chỉ: 140 Lạc Long Quân, TT. Diên Khánh, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa.
Điện thoại: 058.375 3111
Fax: 058.375 3113
E-mail: dienkhanh.kh@kienlongbank.com
PGD VĨNH HẢI
Địa chỉ: 40 đường 2 tháng 4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang.
Điện thoại: 058.354 1133
Fax: 058.354 2454
E-mail: vinhhai.kh@kienlongbank.com
PGD NINH HÒA Địa chỉ: 483 Trần Quý Cáp, Thị xã Ninh Hòa, T.Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3635 863
Fax: 058.3635 869
E-mail: ninhhoa.kh@kienlongbank.com
PGD CAM RANH Địa chỉ: 136 đường 22 tháng 8, P. Cam Thuận, Tx.Cam Ranh, T.Khánh Hòa.
Điện thoại: 058.395 6767
Fax: 058.395 6464
E-mail: camranh.kh@kienlongbank.com
PGD BÌNH TÂN Địa chỉ: 12 Dã Tượng, P. Phước Long, Tp. Nha Trang.
Điện thoại: 058.3883 777
Fax: 058.3883 444
E-mail:  binhtan.kh@kienlongbank.com
PGD VẠN NINH Địa chỉ: Số 270 Hùng Vương, TT. Vạn Giã, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa.
Điện thoại: 058.391 3891
Fax: 058.391 3883
E-mail:  vanninh.kh@kienlongbank.com
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Xem theo ngày: